Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden
 
Hem
Om vänföreningen
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Bli medlem
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Stadgar
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Donera
Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård instiftades 1989 på initiativ av Mariannes Bernadotte, som starkt engagerat sig i forskningen kring Barnoftalmologi och dyslexi. Vid en välgörenhetsauktion på Bukowskis i Stockholm året därpå skapades en grundplåt på 1 miljon kronor, som genom olika donationer och god förvaltning har stigit till ca 70 miljoner. Totalt har ca 7 miljoner kronor delats ut till forskare vid alla universitet i Sverige mellan åren 1992- 2007. Anslagstagarna har presenterat sin forskning bland annat i form av doktorsavhandlingar, tillsammans ca 50 st, under denna tid.

År 2000 skapades Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningslaboratorier för Barn- oftalmologi vid Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus. Där bedrivs forskning av hög internationell klass i samarbete med ögonspecialister vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus, samt gästforskare från olika länder.

Denna forskning behöver ytterligare resurser och kan genom Din medverkan hjälpa våra framstående forskare att öka drivkraften och tempot i sitt arbete.

Stöd Marianne Bernadottes arbete inom forskning och utveckling av barnögonvård genom en donation till Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård.

Bank SEB
Bankgiro: 5707-6051
Plusgiro: 74 83 50-6
Adress: Stiftelser & Företag, ST S3, 106 40 STOCKHOLM