Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden

Kära Medlemmar,
Det är alltid lika tråkigt att behöva ställa in möten, aktiviteter mm. men som Ni alla
vet har Sverige, och hela den övriga världen, drabbats av en allvarlig smitta, Corona-viruset,
vilket gör att vi måste ställa in årsmötet den 26 mars samt besöket på Nationalmuseet.
Beträffande den årliga stipendieutdelningen på Waldemarsudde, som brukar äga rum
i början på juni, har vi dagsläget ännu inte tagit något beslut om.
Vi återkommer till detta längre fram.
Tills vi ses, sköt om Er och Era familjer och vänner.

Gunnar Andersson Ordförande

 
Om vänföreningen
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Bli medlem
Donera
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Stadgar
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Hem
Vänföreningen är en ideell förening och har till syfte att ekonomiskt stödja Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård (Barnögonstiftelsen) och Stiftelsen Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond (Konstnärsfonden) genom att samla in medel för lika fördelning mellan dessa båda.

För medlemmarnas trevnad anordnas under året ett antal evenemang. Vi besöker historiskt och kulturellt intressanta miljöer, ges guidade visningar och samlas efteråt för gemensam förtäring.

Årets höjdpunkter är Konstnärsfondens stipendieutdelning med efterföljande vårmiddag och Barnögonstiftelsens högtidliga stipendieutdelning.

Året avslutas traditionellt med adventsfirande i en kyrka åtföljt av glögg och kaffe med dopp.