Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden
 
Hem
Om vänföreningen
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Donera
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Stadgar
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Bli medlem
Så här blir du medlem i Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening

Som medlem i Vänföreningen delar du dess syften:

  • att stödja Sigvard och Marianne Bernadottes Konstnärsfond, som årligen delar ut stipendier till unga, lovande konstnärers utveckling

  • att samla in medel till Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

  • att deltaga med trevlig gemensskap i ett flertal unika kulturella sammakomster under året

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 92 44 54 – 2

Medlemsavgift per år: för enskild medlem 300:-, för par 500:-

Ständigt medlemskap: för enskild medlem 3000:-, för par 5000:-

Ange namn, adress, e-postadress och att betalningen avser medlemskap i Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening.

Du som önskar bli medlem tag kontakt med någon i vänföreningens styrelse (se kontakt i vänstra kolumnen).

Styrelsen för Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening