Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden

Kära Medlemmar,
Det är alltid lika tråkigt att behöva ställa in möten, aktiviteter mm. men som Ni alla
vet har Sverige, och hela den övriga världen, drabbats av en allvarlig smitta, Corona-viruset,
vilket gör att vi måste ställa in årsmötet den 26 mars samt besöket på Nationalmuseet.
Beträffande den årliga stipendieutdelningen på Waldemarsudde, som brukar äga rum
i början på juni, har vi dagsläget ännu inte tagit något beslut om.
Vi återkommer till detta längre fram.
Tills vi ses, sköt om Er och Era familjer och vänner.

Gunnar Andersson Ordförande

 
Hem
Om vänföreningen
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Donera
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Stadgar
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Bli medlem
Så här blir du medlem i Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening

Som medlem i Vänföreningen delar du dess syften:

  • att stödja Sigvard och Marianne Bernadottes Konstnärsfond, som årligen delar ut stipendier till unga, lovande konstnärers utveckling

  • att samla in medel till Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

  • att deltaga med trevlig gemensskap i ett flertal unika kulturella sammakomster under året

Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 92 44 54 – 2

Medlemsavgift per år: för enskild medlem 300:-, för par 500:-

Ständigt medlemskap: för enskild medlem 3000:-, för par 5000:-

Ange namn, adress, e-postadress och att betalningen avser medlemskap i Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening.

Du som önskar bli medlem tag kontakt med någon i vänföreningens styrelse (se kontakt i vänstra kolumnen).

Styrelsen för Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes Vänförening