Prinsparet Sigvard och Marianne Bernadottes
Vänförening

Som medlem bidrar du till Barnögonfonden och Konstnärsfonden

 
Hem
Verksamhetsberättelse
Kontakt
Bli medlem
Donera
Kommande evenemang
Foton från evenemang
Stipendiater
Stadgar
Nyhetsbrev

Sigvard och Marianne Bernadotte
Om vänföreningen
Vänföreningen bildades 1997 och är en ideell förening vars syfte är att stödja Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård (Barnögonstiftelsen) och Stiftelsen Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond (Konstnärsfonden) genom att samla in medel till dessa samt att skapa trevnad för medlemmarna genom att ordna sammankomster med aktuella och kulturella inslag.

Konstnärsfonden grundades 1982 för att fira Sigvard Bernadottes 75 års dag. Talanger prisas varje år med stipendier inom musik, teater, design och målning. Stipendierna möjliggör en utveckling tidigt i karriären och många stipendiater har sedan blivit riktigt stora konstnärer. Stipendiekommitten består av erkända konstnärer från hela konstnärsvärlden och stipendieutdelningarna ses som en höjdpunkt under året. Under alla år har så många som 150 stipendier delats ut till lovande talanger.

Barnögonstiftelsen grundades 1989 som ett led i att hjälpa barn med nedsatt syn. Den första hedersordföranden i stiftelsen var Nobelpristagaren Professor Ragnar Granit och efter hans död togs posten över av Professor Torsten Wiesel också en Nobelpristagare. I februari 1990 hölls en auktion i Stockholm på Bukowskis till förmån för Barnögonstiftelsen. Marianne var den drivande i att samla in föremål och ordna med finansiering av kringprojekt. Auktionen inbringade en miljon kronor till Barnögonstiftelsen.